logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna

Sprawozdawczość Beneficjenta

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy jaką Beneficjent zawarł z Zarządem Województwa Podkarpackiego, Beneficjenci zrealizowanych operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zobowiązani są do przekazywania Stowarzyszeniu Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W tym celu Stowarzyszenie udostępnia edytowalną wersję Ankiety monitorującej postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla poszczególnych rodzajów operacji. Ankieta monitorująca wypełniania jest jednokrotnie po otrzymaniu płatności końcowej przez beneficjenta.