logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna

Członkostwo

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

1. Osoba fizyczna, która:

 • Spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 
 • Działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi piśmie deklarację takiego działania,
 • Złoży deklarację członkowską.

2. Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:

 • Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia LGD,
 • Deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
 • Wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu LGD.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu:

1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD.

2. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka w przypadku:

 • Prowadzenia przez członka działalności niezgodnej ze Statutem,
 • Nie realizowania uchwał władz LGD,
 • Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

Obowiązki członka Stowarzyszenia:

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia LGD jest obowiązany:

 • Propagować cel Stowarzyszenia LGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
 • Przestrzegać postanowień Statutu,
 • Opłacać składki członkowskie,
 • Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia LGD ma prawo:

 • Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia LGD,
 • Składać Zarządowi Stowarzyszenia LGD wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia LGD,
 • Brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie LGD przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
 • Wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie LGD imprezy kulturalne.

Utrata członkostwa.

1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia LGD następuje wskutek:

 • Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
 • Złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu ze Stowarzyszenia LGD,
 • Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • Śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej,
 • Utraty zdolności do czynności prawnych.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Członkowie Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Lp.Imię i NazwiskoSektorPodmiot
1Zbigniew StaniszewskiSpołecznyOsoba fizyczna
2Anna KosiekSpołecznyOsoba fizyczna
3Kazimierz DąbrowskiSpołecznyOsoba fizyczna
4Władysław SetlakSpołecznyStowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Cieklinie
5Małgorzata MyśliwiecSpołecznyOsoba fizyczna
6Elżbieta LepakSpołecznyOsoba fizyczna
7Mirosława ŚlusarczykSpołecznyOsoba fizyczna
8Stanisław PankiewiczSpołecznyOsoba fizyczna
9Małgorzata DubielSpołecznyOsoba fizyczna
10Adam RozmusSpołecznyStowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Szebniach
11Zofia BembenSpołecznyOsoba fizyczna
12Marek GodlewskiSpołecznyStowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Sparta Osobnica
13Krzysztof MyśliwiecSpołecznyStowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy
14Bogusław MajewskiGospodarczyOsoba fizyczna
15Małgorzata JakubowskaSpołecznyOsoba fizyczna
16Małgorzata SalachaSpołecznyOsoba fizyczna
17Adam KmiecikPublicznyGmina Kołaczyce
18Grażyna ŻygłowiczSpołecznyOsoba fizyczna
19Grażyna BerkowiczSpołecznyOsoba fizyczna
20Andrzej MaziarzSpołecznyStowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczycach
21Anastazja MikośSpołecznyOsoba fizyczna
22Jan KutynaSpołecznyOsoba fizyczna
23Marta LiberSpołecznyOsoba fizyczna
24Agnieszka ŻygłowiczPublicznyGminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach z/s w Bieździedzy
25Sylwia TwardzikSpołecznyOsoba fizyczna
26Danuta ZiębaGospodarczyOsoba fizyczna
27Stanisław KmiecikGospodarczyOsoba fizyczna
28Piotr WojdaczSpołecznyStowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Samoklęskach
29Monika MroczkaSpołecznyOsoba fizyczna
30Kazimierz WygonikSpołecznyOsoba fizyczna
31Grażyna RakSpołecznyOsoba fizyczna
32Piotr SikoraSpołecznyOsoba fizyczna
33Bartłomiej SmykaSpołecznyOsoba fizyczna
34Ewa PiekarskaSpołecznyOsoba fizyczna
35Agata AugustynPublicznyGmina Tarnowiec
36Katarzyna PiskorzSpołecznyStowarzyszenie Oświatowe "Kraina Wiedzy" w Umieszczu
37Zdzisław KłosowskiSpołecznyStowarzyszenie Rozwoju Wsi Myscowa
38Jarosław SochackiGospodarczyOsoba fizyczna
39Lidia KuszwaraSpołecznyOsoba fizyczna
40Maria AdamskaSpołecznyStowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród
41Łukasz BaranGospodarczyOsoba fizyczna
42Wiesław RogowskiSpołecznyOsoba fizyczna
43Bożena DziędziołGospodarczyOsoba fizyczna
44Andrzej PiątkiewiczGospodarczyOsoba fizyczna
45Jerzy DębiecSpołecznyOsoba fizyczna
46Bernadeta MaciejczykSpołecznyOsoba fizyczna
47Bożena Kogut-JanusSpołecznyOsoba fizyczna
48Kazimierz MiśkowiczPublicznyGmina Krempna
49Grzegorz BaraPublicznyGmina Nowy Żmigród
50Agata MarchewkaSpołecznyOsoba fizyczna
51Edwarda BuczyńskaSpołecznyOsoba fizyczna
52Tadeusz SanickiSpołecznyStowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna
53Wojciech PiękośPublicznyGmina Jasło
54Marcin BolekPublicznyGmina Dębowiec
55Andrzej StachurskiPublicznyGmina Osiek Jasielski
56Grzegorz BachtaSpołecznyOsoba fizyczna