logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna

Projekty współpracy

Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej

Sieć infrastruktury Rekreacyjnej (akronim projektu: SIR) – to projekt współpracy realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” przez 4 lokalne grupy działania z obszaru województwa podkarpackiego tj.:

  1. Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
  2. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
  3. Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
  4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

Realizacja projektu SIR pozwoliła na stworzenie zintegrowanej sieci siłowni plenerowych oraz zintegrowanej oferty turystycznej na obszarze południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. W wyniku realizacji projektu współpracy wzrosła atrakcyjność obszaru objętego projektem współpracy, a prowadzone działania promocyjne, w tym budowa 24 obiektów infrastruktury rekreacyjnej, przyczyniły się do popularyzacji sportu i zdrowego trybu życia wśród lokalnych mieszkańców, jak i przejezdnych turystów.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie oraz lokalizacjach siłowni plenerowych znajduje stronie internetowej Czarnorzeczko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania oraz w broszurze informacyjnej.

Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego

Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego (akronim projektu: MPEIDL) – to międzynarodowy projekt współpracy realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” przez 4 lokalne grupy działania z obszaru województwa podkarpackiego tj.:

  1. Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
  2. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
  3. Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
  4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

oraz z partnerem węgierskim Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesüle

W ramach projektu podjęto działania w zakresie promocji walorów i zasobów lokalnych obszaru, a tym samym dziedzictwa kulturowego, a także wzmacniania współpracy, w tym współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu pozwoliła na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerskimi LGD, oraz producentami lokalnymi z obszarów objętych projektem. Realizacja projektu pozwoliła na międzynarodową promocję obszaru LSR partnerskich LGD oraz wpłynęła na wzbogacenie oferty turystycznej tego obszaru.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” oraz w wydanej publikacji "Szlakiem winnic"

Sieć Infrastruktury Rekreacyjno-Edukacyjnej Dla Dzieci

Sieć Infrastruktury Rekreacyjno-Edukacyjnej Dla Dzieci to krajowy projekt współpracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przez 2 lokalne grupy działania z obszaru województwa podkarpackiego tj.:

  1. Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania,
  2. Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Projekt SIREDD pozwolił na stworzenie zintegrowanej sieci placów zabaw oraz zintegrowanej oferty turystycznej na obszarze południowo - zachodniej części województwa podkarpackiego. W wyniku realizacji projektu wzrosła atrakcyjność obszaru objętego projektem współpracy, a prowadzone działania promocyjne w tym budowa 13 obiektów infrastruktury rekreacyjno – edukacyjnej dla dzieci, przyczyniły się do popularyzacji aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu wśród lokalnych mieszkańców jak i przyjezdnych turystów.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania.