logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna

Dokumenty Stowarzyszenia

Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD wraz ze sposobem ich uchwalania, aktualizacji oraz opisem głównych kwestii z nich zawartych, przedstawia poniższa tabela.

Dokumenty regulujące zasady działania LGD

Lp.Rodzaj dokumentuRegulowane kwestieSposób uchwalania/aktualizacji
1Statut LGD
 • podstawy prawne funkcjonowania LGD;
 • siedziba i obszar działania LGD;
 • zasady działania LGD;
 • regulacje dotyczące członkostwa;
 • organy LGD- zasady wyboru i funkcjonowania; 
 • organ nadzoru;
 • majątek stowarzyszenia;
 • rozwiązanie stowarzyszenia;
 • sposób pozyskiwania kwalifikacji ekonomicznych i administracyjnych, niezbędnych do gospodarowania środkami publicznymi.
Uchwała Walnego Zebrania Członków
2Regulamin Rady
 • szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Rady;
 • zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji;
 • sposób wyłączenia członka Rady z oceny operacji.
Uchwała Walnego Zebrania Członków
3Regulamin Biura LGD
 • organizacja i funkcjonowanie biura LGD;
 • zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników;
 • prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika;
 • zakres działania pracowników stowarzyszenia;
 • zasady archiwizowania dokumentów.
Uchwała Zarządu
4Regulamin Walnego zebrania Członków
 • zasady zwoływania i organizacji posiedzeń WZC;
 • zakres zadań WZCZ.
Uchwała Walnego Zebrania Członków
5Regulamin Zarządu
 • zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Zarządu;
 • zasady podejmowania decyzji, protokołowania posiedzeń;
 • określenie zadań członków Zarządu.
Uchwała Walnego Zebrania Członków
6Regulamin Komisji Rewizyjnej
 • zasady zwołania i organizacji posiedzeń Komisji;
 • zasady prowadzenia działań kontrolnych.
Uchwała Walnego Zebrania Członków