logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna / aktualności

Zmiana rozporządzenia na wdrażanie poddziałania 19.2 w ramach PROW 2014-2020 (wydłużenie terminu realizacji)

W dniu 18.06.2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

Zmiana rozporządzenia polega na wydłużeniu o 3 miesiące terminu, do którego mogą byś składane wnioski o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji w ramach poddziałania 19.2.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, beneficjenci pomocy zobowiązani są do realizacji operacji, w tym do wykonania zakresu rzeczowego operacji, poniesienia kosztów kwalifikowalnych oraz złożenia wniosku o płatność końcową do dnia 30 czerwca 2024 r. Zmiana rozporządzenia wydłuża w/w termin do dnia 30 września 2024 r.

W celu zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie przesunięcia terminu zakończenia operacji i złożenia wniosku o płatność końcową, beneficjanci poddziałania 19.2 mogą wystąpić o taką zmianę do Zarządu Województwa, najpóźniej do 30 czerwca 2024.

Z treścią zmienionego rozporządzenia możecie się Państwo zapoznać TUTAJ

Opublikowano: 19.06.2024
Zmodyfikowano: 20.06.2024