logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna / aktualności

Ocena jakości pracy biura LGD oraz efektywności działań kominikacyjnych i zastosowanych środków przekazu (2024)

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii dotyczącej jakości pracy biura, efektywności działań komunikacyjnych, zastosowanych środków przekazu, a także zidentyfikowania problemów związanych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020.

Państwa opinia jest dla nas cenną informacją, która posłuży się do oceny dotyczącej działalności Stowarzyszenia.

Ankieta online

Opublikowano: 20.06.2024