logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna / aktualności

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i społecznej

Zakres naborów wniosków o przyznanie pomocy: Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (tj. podejmowanie działalności gospodarczej); Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej (tj. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej” oraz „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych …”; Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 14 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

Zakres naborów wniosków o przyznanie pomocy:

  • Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (tj. podejmowanie działalności gospodarczej);
  • Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej (tj. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej” oraz „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych …”;

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

  • od 14 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

Miejsce składania wniosków:

  • Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Adama Mickiewicza 90 (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach), w godz. od 7:30 do 15:30.

Limit dostępnych środków w ramach  naboru wniosków:

  • Dla ogłoszenia 1/2023 – 45 804,64 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR – 183 218,56 zł);
  • Dla ogłoszenia 2/2023 – 59 691,97 € (według indykatywnego kursu 4PLN/EUR- 238 767,88 zł).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdą Państwo w:

Opublikowano: 20.03.2023
Zmodyfikowano: 15.06.2023