logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna / aktualności

Nabór wniosków do konkursu dotacyjnego Podkarpacki Fundusz Rozwoju

Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłasza konkurs pn.: Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Projekt realizowany jest przez Fundację SMK w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO) - Priorytet 1 - Mikro-Inicjatywy.

grafika-PFR.png

Głównym celem zadania pod nazwą Podkarpacki Fundusz Rozwoju (PFR) jest rozwój i wzmacnianie wspólnot lokalnych województwa podkarpackiego poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizację oddolnych inicjatyw, odpowiadających na lokalne potrzeby i aspiracje rozwojowe młodych organizacji jak i grup nieformalnych podejmujących działania społeczne i obywatelskie.

Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:

  1. Młode/lokalne organizacje pozarządowe (MO). MO to organizacja pozarządowa mająca siedzibę w województwie podkarpackim lub/oraz, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.
  2. Grupy nieformalne (GN) to nie mniej niż trzy osoby, zamieszkałe w woj. podkarpackim, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem). Organizacja pozarządowa (tzw. Patron).

Oddolna Inicjatywa Mieszkańców to inicjatywa z gmin „białych plam”, w których może brakować wiarygodnych dla tychże grup lokalnych organizacji. Gminy objęte preferencyjnym wsparciem to: Czarna i Jodłowa w powiecie dębickim, Roźwienica, Wiązownica w powiecie jarosławskim, Brzyska w powiecie jasielskim, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka w powiecie krośnieńskim, Narol, Oleszyce, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim, Czermin, Gawłuszowice, Wadowice Górne w powiecie mieleckim, Orły w powiecie przemyskim, Sieniawa, Zarzecze w powiecie przeworskim, Hyżne w powiecie rzeszowskim,

Besko w powiecie sanockim. Oddolna inicjatywa może składać wniosek bezpośrednio do Operatora po uzyskaniu zgody od Operatora.

Zgłaszanie wniosków o dotacje odbędzie się za pośrednictwem generatora wniosków, który uruchomiony będzie w dniach 15 - 31 maja 2024. Informacja o generatorze pojawi się na stronie fundacjasmk.pl

Zapraszamy na spotkania informacyjne on-line i stacjonarne na których zostaną przedstawione założenia konkursu i Projektu. Szczegółowe daty i miejsca spotkań dostępne na stronie fundacjasmk.pl

Dostępne są również dyżury telefoniczne, w czasie których zespół projektu odpowiadać będzie na pytania związane z konkursem.

W ramach I edycji konkursu pula środków na dotacje wynosi 150 000 zł. Planuje się przyznanie min. 20 dotacji rozwojowych dla grup nieformalnych i młodych organizacji.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju to:

  • dotacje w wysokości 7500 zł na inicjatywę oraz dodatkowy 1000 zł na rozwój grupy;
  • konkursy animacyjne: Program Rozwoju Osobistego lub Organizacji (2000 zł); Opowiedz - moja przestrzeń działania (2000 zł), "Wygraj w tysiąca" - nagrody dla wolontariuszy (500 zł)
  • wsparcie: informacyjne, animacyjne, edukacyjne i doradcze.

Regulamin konkursu oraz pozostałe dokumenty znajdują się na stronie: Podkarpacki Fundusz Rozwoju – Fundacja SMK

Kontakt: pfr@fundacjasmk.pl

Zapraszamy i życzymy powodzenia.

Zespół PFR

Załączniki
Opublikowano: 09.05.2024