logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna / aktualności

Konsultacje społeczne ws. aktualizacji LSR

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec.

W ramach projektowanych zmian zaproponowano przesunięcie części niewykorzystanych środków finansowych, dostępnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaproponowane zmiany koncentrują się na zwiększeniu budżetów Przedsięwzięć 1.1.1 „Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD” oraz 2.1.1 „Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej”, kolejno o kwoty 16 000,00 € oraz 6 765,76 €.

Szczegółowa lista zmian oraz proponowana wersja LSR znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości. Konsultacje dotyczą jedynie zmian wyszczególnionych w załącznikach (zmiany w LSR zaznaczono kolorem żółtym).

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: lgdnowagalicja@op.pl do dnia 27.01.2023 r.

Opublikowano: 20.01.2023
Zmodyfikowano: 13.06.2023