logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna / aktualności

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru - PS WPR

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków PS WPR.

Projektowane kryteria wyboru operacji będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową operacji, które polegają na:

  • Podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (projekty skierowane do osób fizycznych zamieszkałych na obszarze LSR, które nie prowadzą działalności gospodarczej),
  • Rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (projekty skierowane do osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą na obszarze LSR),
  • Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz usług dla lokalnej społeczności (projekty skierowane głównie do JST oraz osób prawnych).

Projektowane kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą ubiegać się o realizację zadań polegających na zachowaniu oraz promocji dziedzictwa lokalnego, np. renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zakup wyposażania mającego na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego (zadania skierowane głównie do organizacji pozarządowych działających na obszarze LSR).

Uwagi do projektowanych kryteriów wyboru operacji lub grantobiorców można wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdnowagalicja@op.pl lub poprzez przygotowany formularz uwag.

Uwagi prosimy zgłaszać do 8 marca 2024 r. 

Państwa głos jest dla nas bardzo ważny oraz pozwoli wybierać najlepsze projekty w ramach perspektywy finansowej 2023-2027 !   

Opublikowano: 23.02.2024
Zmodyfikowano: 19.06.2024