logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna / aktualności

Bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Szkolenie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są TUTAJ.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane:
- cele oraz możliwości wsparcia;
- warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteria wyboru projektów);
- szczegółowe zasady dot. naboru oraz oczekiwania względem wymaganej dokumentacji;
- informacje o wzorze i sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników;
- informacje nt. kosztów w projektach. 

Organizatorem szkolenia jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie. 

Część warsztatową poprowadzą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Opublikowano: 04.10.2023