logo nowaglicja
Kontaktlogo facebook
Strona główna / aktualności

Bezpłatne szkolenie pn. "1.1 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej"

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są TUTAJ.

Szkolenie skierowane jest do MŚP z województwa podkarpackiego, w zakresie realizacji „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:

  • prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R 
  • prace przedwdrożeniowe,
  • dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu.

Plakat 26.10.2023 r..jpgW trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane:

  • cele oraz możliwości wsparcia;warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteria wyboru projektów);
  • szczegółowe zasady dot. naboru oraz oczekiwania względem wymaganej dokumentacji;
  • informacje o wzorze i sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników;
  • informacje nt. kosztów w projektach. 

Organizatorem szkolenia jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie. 

Część warsztatową poprowadzą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Opublikowano: 17.10.2023