PROWadzimy na starcie!

Program prezentujący Lokalne Grupy Działania z województwa podkarpackiego. Pokazuje jak dzięki ludzkiej kreatywności zmienia się...

Pomoc w ramach KSOW

Stowarzyszenie pn. Lokalna grupa Działania nowa Galicja informuje, że operacja pn. "Identyfikacja partnerów projektu projektu...