PROWadzimy na starcie!

Program prezentujący Lokalne Grupy Działania z województwa podkarpackiego. Pokazuje jak dzięki ludzkiej kreatywności zmienia się...