Harmonogram konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza mieszkańców gmin: Dębowiec, Jasło, Krempna, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027.

Spotkania konsultacyjne będą przeprowadzone w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, co pozwoli określić kierunki wsparcia, tj. cele, przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz założenia rozwoju naszego terenu.

Spotkania konsultacyjne odbędą się na obszarze każdej gminy członkowskiej, w terminach:

Lp. Gmina Termin spotkania Miejsce spotkania
1. Krempna 19.07.2022 r., godz. 11:00 Krempna, Sala widowiskowa przy Urzędzie Gminy
2. Nowy Żmigród 19.07.2022 r., godz. 14:00 Nowy Żmigród, Sala GOK
3. Osiek Jasielski 20.07.2022 r., godz. 11:00 Osiek Jasielski, Sala GOK
4. Dębowiec 20.07.2022 r., godz. 14:00 Dębowiec, Sala widowiskowa Urzędu Gminy
5. Jasło (gmina wiejska) 21.07.2022 r., godz. 11:00 Wolica, Dom Ludowy
6. Tarnowiec 21.07.2022 r., godz. 14:00 Tarnowiec, Sala GOK
7. Kołaczyce 22.07.2022 r., godz. 11:00 Sala bankietowa GOK

Program konsultacji społecznych:

  1. Nowa Strategia LGD – zakres, tematyka, czas realizacji;
  2. Harmonogram prac przy LSR LGD Nowa Galicja;
  3. Partycypacja społeczna – ankiety, spotkania warsztatowe, informacje w Internecie, konsultacje społeczne;
  4. Omówienie ankiet/wyników ankiet informacyjnych;
  5. Analiza potrzeb i potencjału obszaru LGD;
  6. Główne wyzwania w obrębie kluczowych obszarów rozwoju LGD – dyskusja;

Spotkania konsultacyjne skierowane są m.in. do: lokalnych liderów, przedstawicieli JST, szkół, ośrodków kultury, GOPS, KGW, OSP, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, rolników, osób bezrobotnych oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków w nowej perspektywie finansowej 2023-2027.

Drukuj stronę