Tag: wyniki naborów

Ocena i wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy

Informujemy, iż w dniu 18.01.2017 r. w Kołaczycach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, na którym dokonano oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD w terminie od 28 listopada do 22 grudnia 2016 r., tj.: