Tag: Węgry

Wyjazd studyjny na Węgry

W dniach 20-22 września 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja wraz z 3 partnerskimi LGD z terenu Podkarpacia, tj. LGD Liwocz, LGD Kraina Nafty, Czarnorzecko -Strzyżowska LGD, uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Węgry w okolice Tokaju.