Tag: spotkania

Spotkania szkoleniowo-informacyjne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące naborów wniosków o powierzenie grantów, wniosków o przyznanie pomocy oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Zachowania oraz promocji dziedzictwa lokalnego oraz Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej, które odbędą się w dniach od 04.11.2019 r. do 07.11.2019 r.