Tag: spotkania informacyjno-szkoleniowe

Podsumowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych oraz szkolenia z zakresu wypełniania WOPP oraz Biznesplanu

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zakończyło cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.