Tag: nabory wniosków

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i społecznej

Zakres naborów wniosków o przyznanie pomocy: Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej (tj. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej” oraz „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych …” Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 10 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia […]

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej

Zakres naboru wniosków o przyznanie pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (rozwijanie działalności gospodarczej) – Nabór nr 1/2020 Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 05 października 2020 r. do 20 października 2020 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej w […]