Tag: konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zwraca się do mieszkańców gmin członkowskich , tj. gm. Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec, a także do podmiotów działających na tym terenie, z zapytaniem czy deklarują wolę wzięcia udziału w naborze wniosków w zakresie Tworzenia inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD,