Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej

Sieć infrastruktury Rekreacyjnej (akronim projektu: SIR) – to projekt współpracy realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” przez 4 lokalne grupy działania z obszaru województwa podkarpackiego tj.:

  1. Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
  2. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
  3. Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
  4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

Realizacja projektu SIR pozwoliła na stworzenie zintegrowanej sieci siłowni plenerowych oraz zintegrowanej oferty turystycznej na obszarze południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. W wyniku realizacji projektu współpracy wzrosła atrakcyjność obszaru objętego projektem współpracy, a prowadzone działania promocyjne, w tym budowa 24 obiektów infrastruktury rekreacyjnej, przyczyniły się do popularyzacji sportu i zdrowego trybu życia wśród lokalnych mieszkańców, jak i przejezdnych turystów.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie oraz lokalizacjach siłowni plenerowych znajduje stronie internetowej Czarnorzeczko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania oraz w załączonej broszurze informacyjnej.

 

pasek małyOperacja pn. Sieć infrastruktury Rekreacyjnej mająca na celu poprawę jakości życia,aktywizację mieszkańców, podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem współpracy oraz rozwój współpracy między podmiotami będącymi LGD poprzez budowę 24obiektów infrastruktury rekreacyjnej – siłowni plenerowych na terenie każdej  z gmin objętych LSR partnerów projektu współpracy oraz działania promocyjne polegające na:wydaniu broszur, zakupie gadżetów, utworzeniu zakładni na stronie internetowej LGD oraz organizację 4 imprez sportowo-rekreacyjnych współfinansowana jest ze środkówUnii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresiewspółpracy z lokalną grupą działania”

Załączniki

Broszura SIR
Drukuj stronę