Zaproszenie dla mieszkańców na warsztaty konsultacyjne

Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety

Ankieta ma pomóc w stworzeniu Planu Działania (jako nowego instrumentu polityki regionalnej), który ma być częścią realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i pozwolić na przełamanie barier rozwojowych Państwa obszaru.

Ankieta dla mieszkańców:

https://goo.gl/forms/byVqARRxqMsgGNUj2

Ankieta instytucjonalna i dla firm:

https://goo.gl/forms/qL7iDkjHx5GzYdqH2

Dziękuję w imieniu Zespołu Badawczego EUROREG i IGiPZ PAN

Drukuj stronę