XII Podkarpackie Miodobranie

Burmistrz Kołaczyc Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach oraz Pogórzański Związek Pszczelarzy w Jaśle Zapraszają na XII Podkarpackie Miodobraniem, które odbędzie się 14 lipca 2019 roku. Sponsor główny Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

logotyp_cmyk_z_polem_ochronnym_antyaliasing

Dnia 14 lipca 2019r. w Kołaczycach na stadionie sportowym Ostoja odbyło się  XII Podkarpackie Miodobranie. Jest to impreza cykliczna promująca tradycje bartnicze na terenie Gminy Kołaczyce. Organizatorem imprezy jest Burmistrz Kołaczyc , Pogórzański Związek Pszczelarzy w Jaśle oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach. Licznie zgromadzeni goście mogli zakupić miody, produkty pszczelarskie oraz sprzęt pasieczny bezpośrednio od producentów którzy przygotowali w tym celu swoje stoiska. Głównym punktem imprezy były konferencje prowadzone przez mgr Jacka Nowaka na temat właściwości leczniczych produktów pszczelich, zasad higieny w pasiekach i możliwości zakładania i prowadzenia pasiek w regionie podkarpacia. Prezes Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy w Jaśle ks. dr Tomasz Gałuszka podjął dyskusję na temat zagrożeń z jakimi spotykają się pszczelarze podczas swojej pracy. Burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz w swoim przemówieniu nawiązał do tradycji pszczelarskich gminy i regionu. Podczas części oficjalnej w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego list intencyjny skierowany na ręce Burmistrza, odczytał Poseł do Sejmu RP Adam Śnieżek. Pan Marszałek m.in. podkreślił-że  pszczelarstwo również obecnie przynosi wiele wymiernych korzyści naszemu rolnictwu i  gospodarce. Dlatego wszystkim, którzy wkładają ogromny trud w  pielęgnację pszczelich rodzin składam – za pośrednictwem Pana Burmistrza – wyrazy wdzięczności, gratulując jednocześnie wartościowej i pięknej pasji.
      Dziękuję też osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia za  popularyzowanie wiedzy o imponujących tradycjach pszczelarskich Podkarpacia. Jednocześnie naszej pszczelarskiej braci życzę obfitych zbiorów miodu i wszelkiej pomyślności, a wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń z udziału w święcie miodobrania.
      W imieniu Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart list intencyjny odczytał Piotr Najda Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Pani Wojewoda jest „Pełna uznania dla podjętej przez władze samorządowe Kołaczyc i Pogórzański Związek Pszczelarzy w Jaśle, inicjatywy organizacji Podkarpackiego Miodobrania, które wpisało się na stałe do Kalendarza Imprez promujących żywność naturalną i regionalną. Wszystkim Państwu życzę, aby stało się ono prawdziwym pszczelarskim świętem. Niech stanowi okazję do coraz to szerszego upowszechniania rzetelnej wiedzy o bogatych tradycjach podkarpackiego pszczelarstwa. Życzę Państwu wielu przyjaznych spotkań i niezapomnianych wrażeń”.
      Imprezę odwiedzili m.in goście: Poseł do Europarlamentu Bogdan Rzońca, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Burmistrz Jasła Ryszard Pabian, Radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej Kołaczyce, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kołaczyce oraz Sołtysi.
      Dzieci mogły spędzić czas na placu zabaw oraz wziąć udział w zabawach przygotowanych przez animatorów. Koła Gospodyń Wiejskich wzięły udział w konkursie na najsmaczniejszy piernik wyprodukowanego na bazie naturalnego miodu. Rękodzielnicy prezentowali swoje wyroby na stoiskach handlowych.
      Sponsorem głównym imprezy jest firma Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
      Organizatorzy dziękują wszystkim za wzięcie udziału w imprezie oraz pomoc przy organizacji imprezy, a w szczególności dziękujemy Masarni z Dobrucowej oraz właścicielowi Saloniku Wielobranżowego przy wejściu do dyskontu Biedronka.

Drukuj stronę