9/2018

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej), przeprowadzonego w dniach od 03 grudnia 2018 roku do 17 grudnia 2018 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Ponowana ocena wniosków 29.07.2020

Lista techniczna 9/2019 z dnia 29.07.2020
Drukuj stronę