7/2018

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2016 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwijanie działalności gospodarczej), przeprowadzonego w dniach od 28 listopada 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Drukuj stronę