7/2018

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2018 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwijanie działalności gospodarczej), przeprowadzonego w dniach od 02 lipca 2018 roku do 16 lipca 2018 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Drukuj stronę