3/2016

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2016 w zakresie Tworzenia inkubatorów przetwórstwa spożywczwego na obszarze LGD (Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych…), przeprowadzonego w dniach od 28 listopada 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Drukuj stronę