3/2022

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2022 w zakresie Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej (Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej), przeprowadzonego w dniach od 10 stycznia 2022 roku do 24 stycznia 2022 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Drukuj stronę