1/2016

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016  w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej), przeprowadzonego w dniach od 28 listopada 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Drukuj stronę