12/2019

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2019 w zakresie Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej (Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej), przeprowadzonego w dniach od 03 grudnia 2019 roku do 18 grudnia 2019 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Ponowana ocena wniosków 12.11.2020

Lista techniczna 12/2019 z dnia 12.11.2020
Drukuj stronę