11/2019

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwijanie działalności gospodarczej), przeprowadzonego w dniach od 07 maja 2019 roku do 21 maja 2019 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Drukuj stronę