10/2019

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2019 w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej), przeprowadzonego w dniach od 07 maja 2019 roku do 21 maja 2019 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Drukuj stronę