1/2020

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwijanie działalności gospodarczej), przeprowadzonego w dniach od 05 października 2020 roku do 20 października 2020 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Drukuj stronę