Wyniki naborów

1/2016 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD

2/2016 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

3/2016 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego

4/2016 – Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej

5/2017 – Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej

6/2017 – Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego

7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

9/2018 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD

10/2019 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD

11/2019 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

12/2019 – Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej

13/2019 – Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego

1/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

1/2021 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD

1/2022 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD

2/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

3/2022 – Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej

1/2023 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD

2/2023 – Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej

Drukuj stronę