Ogłoszenia o naborze

Aktualnie prowadzone nabory wniosków o przyznanie pomocy:

  • Ogłoszenie nr 8/2018 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego (Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych…)
  • Ogłoszenie nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwój działalności gospodarczej)

Archiwalne ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy:

  • Ogłoszenie nr 1/2016 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej)
Drukuj stronę