Ogłoszenia o naborze

Aktualnie prowadzone nabory wniosków o przyznanie pomocy:

W tym momencie Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja nie prowadzi żadnych naborów wniosków…

Archiwalne ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy:

  • Ogłoszenie nr 1/2016 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej)
Drukuj stronę