Ogłoszenia o naborze

Aktualnie prowadzone nabory wniosków o przyznanie pomocy:

W tym momencie Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja nie prowadzi żadnych naborów wniosków…

Archiwalne ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy:

  • Ogłoszenie nr 1/2016 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej)
  • Ogłoszenie nr 2/2016 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwój działalności gospodarczej)
  • Ogłoszenie nr 3/2016 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego (Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych…)
  • Ogłoszenie nr 4/2016 – Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej
Drukuj stronę