Ogłoszenia o naborze

Aktualnie prowadzone nabory wniosków o przyznanie pomocy:

W tym momencie Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja nie prowadzi żadnych naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Archiwalne ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy:

 • Ogłoszenie nr 11/2019 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwój działalności gospodarczej)
 • Ogłoszenie nr 10/2019 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej)
 • Ogłoszenie nr 9/2018 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej)
 • Ogłoszenie nr 8/2018 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego (Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych…)
 • Ogłoszenie nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwój działalności gospodarczej)
 • Ogłoszenie nr 6/2017 – Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego
 • Ogłoszenie nr 5/2017 – Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej
 • Ogłoszenie nr 4/2016 – Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej
 • Ogłoszenie nr 3/2016 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego (Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych…)
 • Ogłoszenie nr 2/2016 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwój działalności gospodarczej)
 • Ogłoszenie nr 1/2016 – Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej)
Drukuj stronę