Opis operacji

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w ramach Strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 przewiduje do realizacji następujące nabory wniosków:

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późm. zm.).

Drukuj stronę