Promocja

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej

Zakres naboru wniosków o przyznanie pomocy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD (rozwijanie działalności gospodarczej) – Nabór nr 1/2020 Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 05 października 2020 r. do 20 października 2020 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej w […]

Informacja o funkcjonowaniu Biura LGD

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Doradztwo  dla potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów pomocy w ramach LSR prowadzone  jest: -bezpośrednio  w siedzibie  LGD (ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce), -drogą mailową  (lgdnowagalicja@op.pl) -telefonicznie (515 205 894, 510 180 236, 512 189 603). Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną, […]