Promocja

Kwalifikacje w branży informatycznej

Projekt „Nowe kwalifikacje w branży informatycznej” skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego.

Ocena jakości pracy biura LGD oraz efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zbieranie opinii zbieranie opinii dotyczącej jakości pracy biura, efektywności działań komunikacyjnych, zastosowanych środków przekazu, a także zidentyfikowania problemów związanych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.