Wydarzenia

10 lat Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

20 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym oprócz spraw bieżących podsumowano 10 lat działalności LGD. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 kwietnia 2008 roku, początkowo Stowarzyszenie skupiało środowiska z trzech gmin powiatu jasielskiego tj. Jasło, Kołaczyce oraz Tarnowiec. W czerwcu 2008 r. do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne gminy - Dębowiec oraz Osiek Jasielski, z kolei w maju 2015 r. do Stowarzyszenia przystąpiły gminy - Krempna oraz Nowy Żmigród.

Wyjazd studyjny na Węgry

W dniach 20-22 września 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja wraz z 3 partnerskimi LGD z terenu Podkarpacia, tj. LGD Liwocz, LGD Kraina Nafty, Czarnorzecko -Strzyżowska LGD, uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Węgry w okolice Tokaju.