Wydarzenia

XII Podkarpackie Miodobranie

Burmistrz Kołaczyc Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach oraz Pogórzański Związek Pszczelarzy w Jaśle Zapraszają na XII Podkarpackie Miodobraniem, które odbędzie się 14 lipca 2019 roku. Sponsor główny Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

10 lat Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

20 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym oprócz spraw bieżących podsumowano 10 lat działalności LGD. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 kwietnia 2008 roku, początkowo Stowarzyszenie skupiało środowiska z trzech gmin powiatu jasielskiego tj. Jasło, Kołaczyce oraz Tarnowiec. W czerwcu 2008 r. do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne gminy - Dębowiec oraz Osiek Jasielski, z kolei w maju 2015 r. do Stowarzyszenia przystąpiły gminy - Krempna oraz Nowy Żmigród.