Aktualności

10 lat Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

20 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym oprócz spraw bieżących podsumowano 10 lat działalności LGD. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 kwietnia 2008 roku, początkowo Stowarzyszenie skupiało środowiska z trzech gmin powiatu jasielskiego tj. Jasło, Kołaczyce oraz Tarnowiec. W czerwcu 2008 r. do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne gminy - Dębowiec oraz Osiek Jasielski, z kolei w maju 2015 r. do Stowarzyszenia przystąpiły gminy - Krempna oraz Nowy Żmigród.

Biuro Stowarzyszenia nieczynne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne ze względu na wyznaczenie tego dnia dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2018 r.

Ocena działań informacyjnych prowadzonych przez LGD

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zbieranie opinii społeczności lokalnej na temat działań informacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny efektywności prowadzonych działań informacyjnych.