Aktualności

Wyjazd studyjny na Węgry

W dniach 20-22 września 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja wraz z 3 partnerskimi LGD z terenu Podkarpacia, tj. LGD Liwocz, LGD Kraina Nafty, Czarnorzecko -Strzyżowska LGD, uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Węgry w okolice Tokaju.

Biuro Stowarzyszenia nieczynne w dniach 20 – 22.09.2017

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, że w dniach od 20 do 22 września 2017 r. biuro Stowarzyszenia będzie nie czynne ze względu na udział pracowników w wyjeździe studyjnym, który organizowany jest w ramach operacji pn. "Identyfikacja partnerów projektu współpracy", realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017.

Pomoc w ramach KSOW

Stowarzyszenie pn. Lokalna grupa Działania nowa Galicja informuje, że operacja pn. "Identyfikacja partnerów projektu projektu współpracy" otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020