Aktualności

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec.

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zwraca się do mieszkańców gmin członkowskich , tj. gm. Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec, a także do podmiotów działających na tym terenie, z zapytaniem czy deklarują wolę wzięcia udziału w naborze wniosków w zakresie Tworzenia inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD,

10 lat Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

20 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym oprócz spraw bieżących podsumowano 10 lat działalności LGD. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 kwietnia 2008 roku, początkowo Stowarzyszenie skupiało środowiska z trzech gmin powiatu jasielskiego tj. Jasło, Kołaczyce oraz Tarnowiec. W czerwcu 2008 r. do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne gminy - Dębowiec oraz Osiek Jasielski, z kolei w maju 2015 r. do Stowarzyszenia przystąpiły gminy - Krempna oraz Nowy Żmigród.