Aktualności

Warsztat refleksyjny 2019

W ramach corocznej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza mieszkańców obszaru LGD na coroczny warsztat refleksyjny, który obędzie w dniu 07.02.2019 r. na Sali Bankietowej GOK w Kołaczycach o godz. 14:00

Ocena jakości pracy biura LGD oraz efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zbieranie opinii zbieranie opinii dotyczącej jakości pracy biura, efektywności działań komunikacyjnych, zastosowanych środków przekazu, a także zidentyfikowania problemów związanych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W związku z prowadzonym naborem wniosków nr 9/2018 na operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej oraz koniecznością dołączenia do wniosku o przyznania pomocy formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stowarzyszenie zamieszcza wzór formularza wraz z przykładem jego wypełnienia