Aktualności

Badanie ankietowe w zakresie ewaluacji końcowej LSR na lata 2014-2020

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym ewaluacji końcowej (ex-post) Lokalnej Strategi Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020. Badania ankietowe skierowane są do mieszkańców obszaru LSR oraz beneficjantów poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.

Dotacje dla Młodych

Rusza Nabór "Dotacje dla Młodych" na rozpoczęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 29 r. ż., niezarejestrowanych w PUP zamieszkujących obszar województwa podkarpackiego.