Ogłoszenia

Warsztat refleksyjny 2021

W ramach corocznej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza mieszkańców obszaru LGD na warsztat refleksyjny, który obędzie w formie konsultacji on-line.

Rajd Nordic Walking

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zapraszają na wyjazdowy rajd nordic walking, który odbędzie się 11 października 2020 roku.