Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza do składania ofert na „Budowę obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne” tj. 13 placów zabaw w miejscowościach: Strzyżów, Tułkowice, Glinik Średni, Pietrusza Wola, Czarnorzeki, Krościenko Wyżne, Dobrynia, Wolica, Myscowa, Kołaczyce, Toki, Osiek Jasielski, Tarnowiec

Ankieta dotycząca identyfikacji potrzeb mieszkańców, potencjalnych beneficjentów, gmin członkowskich, potrzeb rozwojowych oraz potencjału danego obszaru.

Szanowni Państwo, Przystępujemy do tworzenia nowej strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja na lata 2023-2027. Chcemy określić projekty priorytetowe na najbliższy okres oraz szersze kierunki działania dające zróżnicowane możliwości rozwoju mieszkańcom obszaru naszego LGD. Zapraszamy do wyrażenia opinii w anonimowej ankiecie, której wyniki pomogą określić Państwa oczekiwania oraz działania, jakie należy podejmować w celu ich zaspokojenia.