Ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego z dnia 7.02.2022 r. na Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategi Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r.

Warsztat refleksyjny 2022

W ramach corocznej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza mieszkańców obszaru LGD na warsztat refleksyjny, który obędzie w formie konsultacji on-line.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji LSR

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 za okres do dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 oraz Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia.