Ogłoszenia

Ocena i wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy

Informujemy, iż w dniu 18.01.2017 r. w Kołaczycach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, na którym dokonano oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD w terminie od 28 listopada do 22 grudnia 2016 r., tj.:

Biuro LGD Nowa Galicja będzie nieczynne w dniu 07.10.2016 r.

W dniu 07 października 2016 roku Biuro Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja będzie nieczynne z powodu udziału pracowników biura w szkoleniu z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.