Ogłoszenia

Biuro LGD Nowa Galicja będzie nieczynne w dniu 07.10.2016 r.

W dniu 07 października 2016 roku Biuro Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja będzie nieczynne z powodu udziału pracowników biura w szkoleniu z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja nieczynne w dniach 15 – 16.09.2016

W dniach od 15 do 16 września 2016 roku Biuro Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja będzie nieczynne z powodu udziału pracowników biura w szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie z zakresu poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.