Ogłoszenia

Warsztat refleksyjny 2019

W ramach corocznej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza mieszkańców obszaru LGD na coroczny warsztat refleksyjny, który obędzie w dniu 07.02.2019 r. na Sali Bankietowej GOK w Kołaczycach o godz. 14:00

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej, które odbędzie się 8 listopada 2018 r. w Świetlicy Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4.