Ogłoszenia

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i społecznej

Zakres naborów wniosków o przyznanie pomocy: Tworzenie przedsiębiorczości na obszarze LGD (tj. podejmowanie działalności gospodarczej); Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej (tj. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej” oraz „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych …”; Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 14 kwietnia 2023 r. do […]

Warsztat refleksyjny 2023

W ramach corocznej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza mieszkańców obszaru LGD na warsztat refleksyjny, który obędzie w formie konsultacji on-line.