Informacje

Biuro Stowarzyszenia nieczynne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, iż w dniu 02.05.2017 r. Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja będzie nieczynne.

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej przydatne informacje dla beneficjentów poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.