Informacje

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej przydatne informacje dla beneficjentów poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych oraz szkolenia z zakresu wypełniania WOPP oraz Biznesplanu

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zakończyło cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.