Informacje

Wyniki naboru wniosków 9/2018

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, że w dniu 14.02.2019 r. na stronie internetowej zostały zamieszczone wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej), przeprowadzonego w dniach od 03 grudnia 2018 roku do 17 grudnia 2018 roku przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W związku z prowadzonym naborem wniosków nr 9/2018 na operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej oraz koniecznością dołączenia do wniosku o przyznania pomocy formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stowarzyszenie zamieszcza wzór formularza wraz z przykładem jego wypełnienia

Biuro Stowarzyszenia nieczynne

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne ze względu na wyznaczenie tego dnia dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2018 r.